Home • Photovoltaic • Batteries • Photovoltaic Batteries in Leiria

Photovoltaic Batteries in Leiria

24 Modules - Installation 8kW - Battery 15kW

Photovoltaic Installation with Batteries in a private house in Leiria.